top of page

KONTROLA KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

-

ETICS

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Plánujete pro Váš dům provedení nového zateplovacího systému KZS?
 • Nevíte, jak poptat realizační firmy KZS systémů?

 • Neznáte někoho, kdo by Vám KZS opláštění dodal?

 • Nevíte si rady se smlouvou?

 • Dodržuje realizátor zakázky zadání díla a kvalitu provedení podle ČSN a ETICS?

 • Jak zakázku převzít?

 • Vyskytují se vady v realizaci KZS během záruky a nevíte, jak je reklamovat?

Máme pro Vás řešení
 • Pokud nechcete financovat zbytečně drahé provedení zateplení Vaší fasády nebo nejste ochotni platit za dílo, které bude v budoucnu vykazovat funkční a estetické vady, máme pro Vás řešení v podobě specializovaného technického dozoru realizace Vašeho KZS systému. Ten bude stát vždy na Vaší straně v době přípravy, poptání, zadání, zasmluvnění a při kontrole díla. Věřte, že KZS fasády jsou složité konstrukce s mnoha možnostmi k provedení svévolných změn standardu, kvality a kompletnosti díla, aniž byste o tom věděli. Tyto svévolné změny přece nechcete platit tomu, kdo je bez Vašeho vědomí udělal!

Co Vám naše služby přinesou:
 • Kvalitu a technickou správnost realizace Vašich KZS fasád

 • Ochranu proti neoprávněným vícepracím ze strany subdodavatelů – dodavatelů KZS fasád

 • Podklady pro odpočty v případě samovolných a nechválených změn díla

 • Kontrolu a úsporu nákladů do realizace KZS

 • Ochranu proti nepřiměřenému nadhodnocení zakázky v průběhu výběrového řízení na dodavatele neprůhledné fasády

Pomůžeme Vám zejména s tímto:
 • Ochráníme Vás a Vaši stavbu proti vzniku vad v realizaci KZS v době záruky či po záruční lhůtě tím, že zajistíme kontrolu díla, které by jinak mohlo způsobit:

 • Vznik trhlin v místě přechodu zateplené části na nezateplenou konstrukci (případ jednoho panelového domu s různými samosprávami a termíny realizace KZS)

 • Vznik trhlin způsobených malou vzdáleností styků dvou soklových lišt a dvou desek tepelného izolantu

 • Vznik trhlin způsobených nedostatečným překrytím výztužné sítě – jedna z nejčastějších vad

 • Výztužná síť není uložena do výztužné hmoty, ale přímo na tepelný izolant – může vzniknout výrazné riziko, že nedojde k plnoplošnému přilnutí výztužné hmoty k tepelnému izolantu

 • Odlupování omítkové vrstvy od výztužné vrstvy z důvodu neprovedení penetračního mezinátěru

 • Vznik trhlin v místě chybného napojení zateplovacího systému na výplň otvoru bez řešení vnějšího uzávěru

 • Prostupujíc kotevní prvky hromosvodu bez vodotěsného uzavření, kudy může docházet k zatékání

 • Poškození zateplovacích systémů ptáky s patrnými důsledky – zatékání do systému, zašpinění fasády vytékajícími exkrementy apod.

 • Výskyt řas na povrchu ETICS

bottom of page