top of page

KONTROLA NEPRŮHLEDNÝCH FASÁD

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Víte, zda Vám byla dodána neprůhledná fasáda podle požadavků ČSN/STN norem a legislativy ČR/SR?
 • Chcete znát tepelně-technické vlastnosti Vám dodávané neprůhledné fasády?

 • Chcete být informováni o svévolných změnách kvality a kompletnosti díla a změnách použitých materiálů během výstavby?

 • Dodržuje realizátor zakázky zadání projektu nebo svévolně mění Vaši dohodu?

 • Nešetří dodavatel během realizace na úkor kvality a kompletnosti Vaší neprůhledné fasády?

 • Chcete zabránit zbytečnému navýšení ceny před tendrováním dodavatele neprůhledné fasády?

 • Nechcete platit žádné pokuty za to, že Vaše fasáda nesplňuje energetické náročnosti stanovené legislativou ČR nebo SR?

Máme pro Vás řešení
 • Pokud nechcete financovat zbytečně drahé neprůhledné fasády nebo nejste ochotni platit něco, co jste v rámci dodávky zakázky nedostali, máme pro Vás řešení v podobě specializovaného technického dozoru realizace Vaší neprůhledné fasády. Ten bude stát vždy na Vaší straně v době přípravy, poptání, zadání, zasmluvnění a při kontrole díla. Věřte, že neprůhledné fasády jsou složité konstrukce s mnoha možnostmi k provedení svévolných změn standardu, kvality a kompletnosti díla, aniž byste o tom věděli. Tyto svévolné změny přece nechcete platit tomu, kdo je bez Vašeho vědomí udělal!

Co Vám naše služby přinesou:
 • Kvalitu a technickou správnost realizace Vašich neprůhledných fasád

 • Ochranu proti neoprávněným vícepracím ze strany subdodavatelů – dodavatelů neprůhledných fasád

 • Podklady pro odpočty v případě samovolných a nechválených změn díla

 • Kontrolu a úsporu nákladů do realizace neprůhledných fasád

 • Ochranu proti nepřiměřenému nadhodnocení zakázky v průběhu výběrového řízení na dodavatele neprůhledné fasády

Pomůžeme Vám zejména s tímto:
 • Ochráníme proti potenciálním víceprácím vzniklých z nesprávné projektové dokumentace – kontrola zadání neprůhledné fasády

 • Informujeme Vás o cenové úrovni navrženého technického řešení Vašich neprůhledných fasád

 • Najdeme úspornější technická řešení – ušetříme Vaše finance

 • Provedeme kontrolu financování provedených prací dodavatelem neprůhledných fasád

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality a kompletnosti díla během realizace

Nabízíme tyto konkrétní služby:
 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a specifikujeme vady, tj. potenciální vícepráce

 • Informujeme Vás o cenové úrovni navrženého technického řešení Vašich neprůhledných fasád

 • Najdeme úspornější technická řešení

 • Pomůžeme s tím, jak správně poptat a zadat realizaci díla

 • Zajistíme smluvní ošetření zakázky – Vaši ochranu

 • Kontrolou Výrobních dokumentací dodavatele neprůhledné fasády Vás budeme informovat o kvalitě či nekvalitě zakázky před vlastní realizací

 • Kontrolu referenčního vzorku neprůhledné fasády před Vaším schválením standardu díla

 • Kontrolu financování provedených prací dodavatelem neprůhledné fasády

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality a kompletnosti díla během realizace

 • Podporu při převzetí provedené zakázky a dořešíme dokladovou část

 • Připravíme podklady pro jednání s dodavatelekou firmou za účelem odstranění vad v průběhu záruční lhůty

 • Kontrolu díla před ukončení záruční lhůty za účelem zjistění stavu prosklené fasády a vad vzniklých jiným způsobem než nesprávným užíváním

bottom of page