top of page

KONTROLA OKEN

-

SOUKROMÍ INVESTOŘI

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Víte, co získáte za své investice od dodavatelů Vašich oken
 • Máte zajištěnou ochranu Vašich investic?

 • Chcete být informováni o svévolných změnách kvality a kompletnosti díla dodavatelem

 • Dodržuje realizátor zakázky zadání projektu?

 • Nešetří dodavatel během realizace na úkor kvality a kompletnosti Vašich oken?

 • Chcete zabránit zbytečnému navýšení ceny před tendrováním dodavatele stavby?

Máme pro Vás řešení
 • Pokud nechcete financovat zbytečně drahá okna nebo nejste ochotni platit něco, co jste v rámci dodávky zakázky nedostali, máme pro Vás řešení v podobě specializovaného technického dozoru Vaší stavby. Ten bude stát vždy na Vaší straně v době přípravy, poptání, zadání, zasmluvnění a při kontrole díla. Věřte, že okna jsou složité konstrukce s mnoha možnostmi k provedení svévolných změn standardu, kvality a kompletnosti díla, aniž byste o tom věděli. Tyto svévolné změny přece nechcete platit tomu, kdo je bez Vašeho vědomí udělal!

Co Vám naše služby přinesou:
 • Kvalitu a technickou správnost realizace Vašich oken

 • Ochranu proti neoprávněným vícepracím ze strany subdodavatelů

 • Podklady pro odpočty v případě samovolných a nechválených změn díla

 • Kontrolu a úsporu nákladů do realizace oken

 • Ochranu proti nepřiměřenému nadhodnocení zakázky v průběhu výběrového řízení na dodavatele

Pomůžeme Vám zejména s tímto:
 • Ochráníme proti potenciálním víceprácím vzniklých z nesprávné projektové dokumentace

 • Informujeme Vás o cenové úrovni navrženého technického řešení Vašich oken/fasád

 • Najdeme úspornější technická řešení – ušetříme Vaše finance

 • Provedeme kontrolu financování provedených prací dodavatelem oken/fasády

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality a kompletnosti díla během realizace

Nabízíme tyto konkrétní služby:
 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a specifikujeme vady, tj. potenciální vícepráce

 • Informujeme Vás o cenové úrovni navrženého technického řešení Vašich oken/fasád

 • Najdeme úspornější technická řešení

 • Pomůžeme s tím, jak správně poptat a zadat realizaci díla

 • Zajistíme smluvní ošetření zakázky – Vaši ochranu

 • Kontrolou Výrobních dokumentací dodavatele díla Vás budeme informovat o kvalitě či nekvalitě zakázky před vlastní realizací

 • Kontrolu referenčního vzorku oken před Vaším schválením standardu díla

 • Kontrolu financování provedených prací dodavatelem oken

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality a kompletnosti díla během realizace

 • Podporu při převzetí provedené zakázky a dořešíme dokladovou část

 • Připravíme podklady pro jednání s dodavatelekou firmou za účelem odstranění vad v průběhu záruční lhůty

 • Kontrolu díla před ukončení záruční lhůty za účelem zjistění stavu oken a vad vzniklých jiným způsobem než nesprávným užíváním

bottom of page