top of page

KONTROLA OKEN

-

STAVEBNÍ FIRMY

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Chcete znát chyby v zadání oken v projektových dokumentací?
 • Chcete ušetřit na dodávce oken?

 • Myslíte si, že jste skutečně vybrali správného dodavatele?

 • Chcete pomoc při specifikaci a kontrole Výrobní dokumentace dodavatele (VD)?

 • Chcete zabránit zbytečnému navýšení ceny?

 • Zajímá Vás kvalita dodávky oken?

 • Neokrádají Vás subdodavatelé?

 • Tíží Vás vady díla v záruční době?

 

Máme pro Vás řešení

Pokud máte nemilé zkušenosti z realizací oken  z minulosti, máme pro Vás řešení - specializovaný technický dozor oken, který Vám pomůžeme s přípravou, poptáním, zadáním, zasmluvněním a kontrolou díla tak, aby celá záležitost byla pro Vás dostatečně průhledná, odborná a administrativně nenáročná. Věřte, že okna jsou složité konstrukce s mnoha možnostmi k provedení svévolných změn standardu, kvality a kompletnosti díla, aniž byste o tom věděli. Tyto svévolné změny přece nechcete platit tomu, kdo je bez Vašeho vědomí udělal!

 

Co Vám naše služby přinesou:
 • Kvalitu a technickou správnost realizace Vašich oken

 • Ochranu proti neoprávněným vícepracím ze strany subdodavatelů

 • Podklady pro odpočty v případě samovolných a nechválených změn díla

 • Kontrolu a úsporu nákladů do realizace oken

 

Pomůžeme Vám zejména s tímto:
 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci

 • Pomůžeme s tím, jak správně poptat a zadat realizaci díla

 • Zajistíme smluvní ošetření zakázky – Vaši ochranu

 • Kontrolu Výrobních dokumentací

 • Kontrolu referenčního vzorku oken

 • Kontrolu financování provedených prací dodavatelem oken

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality realizace díla

 • Podporu při převzetí provedené zakázky

 

Nabízíme tyto konkrétní služby:
 • Zkontrolujeme Váš projekt a informujeme o úskalí nekvalitního zadání díla – redukce víceprací z titulu chyby projektu (jdoucí na vrub stavební firmy)

 • Najdeme Vám levnější cenové a technické alternativy

 • Zajistíme Vaši právní ochranu a sestavíme návrh smlouvy pro bezproblémový průběh zakázky

 • Zajistíme kontrolu technické části cenových nabídek a rozřešíme rozhraní dodávky

 • Připravíme požadavky na obsah a rozsah VD a zkontrolujeme ji pro Vás

 • Připravíme požadavky na provedení referenčního vzorku – tzv. Mock Upu 1:1 a jeho kontrolu

 • Zajistíme kontrolu zakázky přímo na Vaší stavbě

 • Porovnáme realizaci zakázky se zadáním a projektovou dokumentací!

 • Zajistíme přejímku hotové zakázky a dořešíme dokladovou část

 • Připravíme podklady pro jednání s dodavatelekou firmou za účelem odstranění vad v průběhu záruční lhůty

 • Kontrolu díla před ukončení záruční lhůty za účelem zjistění stavu oken

bottom of page